PNR Merchandising
Image default
Aanbiedingen

Een herbestemming van jouw erfgoed

 Wilt u ook graag die enorme leegstaande ruimte in uw gebouwen beter benutten? Meer inkomsten voor uw object, zodat de onderhoudslasten beter op te brengen zijn? Kastelen, boerderijen, kloosters en landhuizen: veel volume en meestal met hoge exploitatie lasten. Waarschijnlijk wilt u ook meer opbrengsten uit uw object slepen. Het is dan verstandige keus om het object te gaan verhuren. Echter kan verhuur ten koste gaan van privacy. Echter is meer geld vaak zeker welkom. Maar hoe realiseert u dat? Welke functies zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan en aan welke functies is in de markt behoefte? Wat is een goede huurprijs? Veel vragen waar u niet makkelijk het antwoord op vindt.

Zelf uitzoeken of deskundige hulp?

U kunt ervoor kiezen om alles zelf uit te gaan zoeken. Echter vergt dit veel tijd, energie en bovendien veel kennis. Daarom wordt het bij bijzondere objecten aangeraden om u te laten adviseren door een deskundige. Dit kan enkel zijn voor de herbestemming erfgoed te realiseren, maar u kunt er ook voor kiezen om u te laten bijstaan door een ervaren rentmeester door het gehele traject. Een rentmeester kent de weg kent in overheids- en subsidieland. In nauw overleg met u stelt een rentmeester de randvoorwaarden voor verandering in het gebruik vast. Ook analyseert een rentmeester de mogelijkheden van de gebouwen en verkent in de markt de concrete vraag naar ruimte. Dat wordt ook wel marketing genoemd. En ja, met de modernste technieken. Vervolgens trekken we de potentiële gebruikers na en komen met de beste kandidaat naar u toe. Ook kan deze voor u de onderhandelingen uitvoeren om voor u goede huur- of gebruik afspraak te maken.

Waarom een herbestemming

Door een herbestemming van uw vastgoed, kunnen de inkomsten opschroeft worden. Wanneer bijvoorbeeld grote leegstaande ruimtes beter benut kunnen worden, is het mogelijk om meer inkomsten te genereren. Zulke herbestemmingen maakt het mogelijk om gemakkelijk de onderhoudskosten te kunnen betalen en een rendement te halen uit uw investering. Vaak hebben boerderijen, kastelen, kloosters en landhuizen een groot oppervlak en is er sprake van hoge exploitatiekosten. Om meer inkomsten te genereren uit het erfgoed is het dan vaak een goede optie om delen (tijdelijk) te verhuren aan bijvoorbeeld horecagelegenheden, (zakelijk) bijeenkomsten of voor overnachtingen. Laat u ontzorgen, waardoor u de focus op andere belangrijke zaken kunt houden. De verantwoordelijkheden zijn bij een gecertificeerde rentmeester in goede handen. 

https://klement-rentmeesters.nl/herbestemmen-van-erfgoed/