Overuren maken – doen of niet

Regelmatig komt het voor dat je werkgever je vraagt om meer werk op je te nemen. In sommige gevallen kan dit binnen jouw werkuren gebeuren, maar soms betekent dit ook dat er overuren gemaakt moeten worden. Echter is het dan zaak om te kijken of je hiertoe verplicht bent en of het jou voordelen op kan leveren. Je moet daarom voor jezelf bepalen of je wel of geen overuren gaat draaien. Met onderstaande informatie kun je voor jezelf bekijken of je de overuren moet gaan maken.

Opgenomen in jouw cao

De wet bepaalt niet of jij overuren moet maken. Vanaf jouw sollicitatie tot en met het einde van jouw loopbaan zul je daarom zelf goed moeten bewaken hoe je hiermee omgaat. Het is daarom goed om afspraken te maken over de overuren met jouw werkgever. Vaak staan deze afspraken in het contract of in jouw cao beschreven. In de meeste cao’s staat dat je als werknemer verplicht bent om eens in de zoveel tijd overuren te draaien. Wanneer dit erin staat, mag je de uren niet weigeren. Wel moeten dan alle regels rondom werktijden, pauzes en rusttijden in acht worden genomen. Je hebt hierdoor in ieder geval genoeg slaap.

Overuren overzichtelijk weergegeven

Als er niets in de cao staat, dan moet je de werkgever jou wel een redelijk verzoek doen. Jouw belangen staan hierbij voorop. Je moet deze belangen daarom ook echt kenbaar maken, wil je ervoor zorgen dat overuren geen vast ritueel worden. Deze uren worden tegenwoordig ook vaak in een arbeids registratiesysteem gezet, zodat iedereen het aantal uren inclusief overwerk zou moeten kunnen bekijken en aan de hand hiervan gezien kan worden of je de minimale rusttijd hebt gehad. Mocht dit niet het geval doen, dan kun je het er namelijk over hebben.

Positieve en negatieve gevolgen van overuren

Hoewel overuren lang niet overal verplicht zijn, is het toch goed om hier met jouw werkgever over te praten. Je moet immers weten waar je aan toe bent en hoe je in dit geval uitbetaald krijgt. Wel is het goed om te weten dat je over deze uren niet meer belasting hoeft te betalen dan over jouw andere uren. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat je in dit geval meer betaald krijgt en dus wellicht in een hogere schaal terecht komt. Het zou daarom zomaar kunnen zijn dat je ineens wel meer gaat betalen aan de belasting. Overuren mogen dan niet verplicht zijn, ze kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen met zich meebrengen. Verlofregistratie bijhouden voor werkgever kan heel makkelijk met de verlof applicatie van Haaer.