PNR Merchandising
Auto's en Motoren

Privacy en rittenregistratie

In een rittenregistratie staat veel privacygevoelige informatie. Denk bijvoorbeeld aan de dag, tijdstip en locatie waar het voertuig is geweest. Sinds de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen ondernemingen zorgvuldiger om te gaan met persoonlijke gegevens en het voorkomen van het schenden van de privacy. Ook in een rittenregistratie bent u dus onlosmakelijk verbonden met privacy.

 

Privacyregeling werknemer

Indien een werknemer beschikt over een auto van de zaak en geen bijtelling betaalt, is het verplicht om een rittenregistratie bij te houden voor de Belastingdienst. Hierin staan allerlei persoonsgegevens, zoals het start- en stopadres, op welke datum en tijdstip dit is geweest en welke route er is afgelegd. Het is van belang dat de werkgever secuur omgaat met deze informatie. Bovendien hoeft de werkgever geen inzicht te hebben in de privéritten van de werknemer. Dit soort afspreken kunt u vastleggen in een privacyregeling.

 

Rittenregistratie AVG

Sinds 25 mei 2018 zijn alle privacywetten uit de Europese Unie vervangen door de AVG. Hierin staan de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens uitgewerkt. Met de komst van de AVG zijn privacyrechten versterkt en uitgebreid. Denk hier bijvoorbeeld aan het inzien van opgeslagen data en het beschermen van deze gegevens.

 

Privacyregeling rittenregistratiesysteem

De afspraken tussen werknemer en werkgever omtrent de rittenregistratie kunnen vastgelegd worden. Rittenregistratiesystemen die beschikken over een Keurmerk Ritregistratiesystemen voldoen aan de eisen van de AVG. Hierdoor dient de berijder toestemming te geven en is op de hoogte van zijn rittenregistratie privacy. Voor de berijder moet het duidelijk zijn welke data er uit de auto gehaald kan worden, wie dit kan inzien en voor welke doeleinden dit gebruikt wordt.

 

Scherm privéritten af

Bij TrackJack wordt veel waarde gehecht aan de bescherming van data en de rittenregistratie privacy. Maakt u voor de rittenregistratie gebruik van TrackJack? Dan is het mogelijk om het systeem in het online account van de werkgever te delen met het account van de werknemer. Zo bepaalt de werknemer zelf of de werkgever zijn privéritten mag inzien of niet.

https://www.trackjackeurope.com/