PNR Merchandising
Auto's en Motoren

Vereende, wanneer een beroep doen op deze verzekeraar?

Voor het grootste deel van de mensen is het afsluiten van een nieuwe verzekering de eenvoudigste zaak van de wereld. Zij hebben dan ook een keuze uit een groot aantal verschillende verzekeraars. Dat geldt echter in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht niet voor iedereen, integendeel. Wat namelijk wanneer je in het verleden een bepaald probleem hebt gehad met het betalen van een verzekering? Of wat wanneer je over een te explosief schadeverleden beschikt? Dit zijn slechts één van de vele situaties die het afsluiten van een nieuwe verzekering danig kunnen bemoeilijken. Gelukkig biedt de verzekeraar Vereende dan veelal een interessante oplossing aan.

Welk probleem kan er zich stellen bij een verzekering afsluiten?

Op het moment dat je op zoek bent naar een geschikte verzekering om af te sluiten is het zo dat je rekening dient te houden met verschillende mogelijke pijnpunten waarmee je kan worden geconfronteerd. Allereerst is het zo dat er door de verzekeraar waarbij je een verzekering wenst af te sluiten een kort onderzoek zal worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor Vereende. Tijdens dat onderzoek zullen er een aantal zaken duidelijk worden. Het gaat hierbij dan om:

  1. Of er zich in het verleden betaalproblemen hebben voorgedaan of niet;
  2. Of de potentiële verzekeringnemer over een negatief schadeverleden beschikt;

Naast de bovenstaande twee factoren zal er in de praktijk ook worden gekeken naar het soort verzekering die men wenst af te sluiten. Op dit vlak beschikt Vereende over een significant voordeel ten opzichte van andere verzekeraars. Zij biedt namelijk tal van verschillende verzekeringen aan die door menig aantal andere partijen niet in de portefeuille zijn opgenomen. Ben jij op zoek naar zo’n bijzondere verzekering? Dan is Vereende dus wellicht één van jouw beste mogelijkheden.

Welke soorten verzekeringen kan je afsluiten bij Vereende?

Bovenstaande is natuurlijk allemaal leuk en aardig om te weten, maar welke verschillende  soorten verzekeringen worden er nu precies allemaal door Vereende aangeboden? Het gaat hierbij in eerste instantie om motorrijtuigenverzekeringen. Denk hierbij aan verzekeringen voor onder meer:

  • Personenauto’s;
  • Motoren,
  • Campers;

Naast bovenstaande is het zo dat je eveneens bij deze verzekeraar aan het juiste adres bent voor bijvoorbeeld een verzekering voor bezorgbrommers. Wat bovendien verder ook te denken van een verzekering voor een quad? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden indien je ervoor kiest om een beroep te doen op de mogelijkheden die Vereende allemaal voor jou in petto heeft.

Waarom kan Vereende meer potentiële verzekeringnemers helpen?

De bedrijfsstrategie die door Vereende wordt gehanteerd is er één die net wat anders is in vergelijking met andere verzekeraars. Het is de bedoeling van deze verzekeraar om zoveel mogelijk mensen en partijen aan een voor hen passende verzekering te helpen. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat Vereende hier bepaalde risico’s mee loopt die ze graag verzekerd wil zien worden. Omwille van deze reden kan je als verzekeringnemer bij deze partij dan ook geconfronteerd worden met niet alleen hogere verzekeringspremies, maar ook met een eventuele waarborg die moet worden gestort. Uiteraard wordt dit door Vereende als noodzakelijk geacht om zichzelf toch een klein beetje te kunnen dekken. Dit naargelang het extra risico dat ze als  verzekeraar neemt.

Is Vereende verplicht om elke verzekeringnemer te accepteren?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het in het geheel niet zo dat de Vereende beschikt over ook maar enige verzekeringsplicht. Dit betekent concreet dat deze verzekeraar te allen tijde de mogelijkheid heeft om ervoor te kiezen om het afsluiten van een bepaalde verzekering te weigeren. Dit gezegd hebbende is het wel de missie van deze verzekeraar om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen en partijen over de mogelijkheid beschikken om de gewenste verzekering af te sluiten. De kans dat je door haar wordt geweigerd is dan ook eerder aan de beperkte kant. Het kan dus echter zeker. Er geldt geen absolute verzekeringsplicht voor deze verzekeraar, integendeel.

Vereende kan er eventueel voor kiezen om een verzekeraar te weigeren op basis van het onderzoek dat ze heeft uitgevoerd. Dat onderzoek kan bijvoorbeeld hebben aangetoond dat de verzekeringnemer in kwestie een te groot risico vormt. Is dat het geval? Dan is de kans wel bijzonder groot dat je ook niet meer bij een andere verzekeraar terecht zal kunnen. Zoals reeds aangegeven ligt het weigeringspercentage van Vereende immers bijzonder laag. Indien ze ervoor kiest om een bepaalde verzekeringnemer te weigeren, dan laat dat sowieso niet het beste vermoeden.

Wanneer doe je een beroep op Vereende?

Het mag onderhand wel duidelijk zijn dat Vereende nu niet bepaald een standaard verzekeraar is. In het merendeel van de gevallen is het dan ook zo dat mensen ervoor kiezen om op haar diensten een beroep te doen omdat ze niet langer welkom zijn bij andere verzekeraars. Dat is een belangrijk punt om in je achterhoofd te houden. Dat is echter zeker niet de enige reden waarom Vereende een interessante verzekeraar kan zijn om te overwegen. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven heeft ze namelijk ook verschillende verzekeringen in haar aanbod zitten die niet zo alledaags zijn.

Voor tal van verschillende verzekeringen geldt dat ze door de standaard verzekeraars als te risicovol worden aanzien. Dit betekent dan meteen dat ze deze verzekering liever niet in hun aanbod wensen op te nemen. Dat is bij Vereende anders. In principe overweegt zij het aanbieden van elk type verzekering. Dit zorgt ervoor dat je bij deze partij menig aantal verzekeringen kan afsluiten waarvoor je niet de mogelijkheid hebt bij andere partijen. Ben jij dus op zoek naar een wat meer “exotische” verzekering die niet zo voor de hand liggend is om af te sluiten? Dan is de kans groot dat je daarvoor genoodzaakt zal zijn om een beroep te doen op de verzekeraar Vereende.

 

Bereken online je premie voor de Vereende via Diks.nl!

 

Conclusie; zeker een verzekeraar om te overwegen

Er zijn aan een verzekeraar als Vereende natuurlijk zowel voor- als nadelen verbonden. Dit gezegd hebbende kunnen we alleen maar concluderen dat door de jaren heen menig aantal verzekeringnemers uitstekend door deze partij zijn geholpen. Vang jij dus met andere woorden vaak bot bij de andere verzekeraars of ben je op zoek naar een mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die toch niet bepaald alledaags te noemen is? Dan is het zeker en vast een mogelijkheid om daarvoor even te kijken in de richting van de verzekeraar Vereende.