PNR Merchandising
Business / Marketing and Advertising

De arbowetgeving wat staat daar in?

Het is sinds 1 juli 2005 voor ondernemers niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst. Sindsdien mogen de ondernemers ook zelf de diverse arbotaken uitvoeren. Hoe de werkgevers en werknemers de doelen bereiken, kunnen ze per sector regelen. Het idee dat hierachter zit is dat de vakbonden en werkgeversorganisaties een soort arbocatalogus kunnen samenstellen waarin aangegeven is op welke manier en emt welke middelen bedrijven de doelvoorschriften kunnen halen. Mocht je ondersteuning willen en advies op het gebied van werk en gezondheid, dan kun je een arbodienst inschakelen. Er wordt dan ondersteuning en advies gegeven bij arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en een professioneel arbobeleid. Hierdoor kan het ziekteverzuim binnen een bedrijf verlaagd worden door de implementatie van een professioneel verzuimbeleid of arbobeleid.  Een arbodienst controleert ook de arbowetgeving of deze nageleefd wordt. Voorbeelden van wat er in deze wetgeving staat is onder andere:

–          Ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandigheden (arbobeleid)

–          Aanpakken van gevaren op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers

–          Dat alle werkplekken voldoen aan de wettelijke richtlijnen

–          Het op continue basis geven van voorlichting aan de werknemers. Hiernaast is er de verplichting tot het aanreiken van mogelijkheden aan de werknemers om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen.

–          Het moeten melden en registreren van ongevallen en ziekten die gerelateerd zijn aan het werk.

–          Het minimaliseren van afbreukrisico’s, zoals gezondheidsrisico’s en gevaarlijke situaties richting de externe partijen, zoals de klanten.

Bij een outplacement moet er ook rekening gehouden worden met de wettelijk vastgelegde eisen bij het overplaatsen van werknemers.  Een outplacement levert meestal geld op voor bedrijven, maar het kan ook veel geld kosten. Om deze kosten te besparen kunnen de outplacementbureaus regelingen voor zowel de werkgevers als de werknemers in beeld brengen. Er bestaan namelijk een hoop uitkeringen om het verlies van de inkomsten op te vangen en de mensen weer aan eht werk te helpen.

https://loopbaannederland.nl/