PNR Merchandising
Business / Marketing and Advertising

Het opstellen van KPI’s

KPI staat voor Kritische Prestatie Indicator. Goede KPI’s opstellen kan een bedrijf erg veel voordelen opleveren. Wel is het belangrijk dat deze op de juiste manier worden opgesteld, anders kan het averechts gaan werken. KPI’s zorgen er namelijk voor dat er binnen een organisatie doelen zijn om achterna te gaan. Zo hebben alle medewerkers binnen een bedrijf een gezamenlijk doel. Dit kan de werksfeer en teamspirit ten goede komen. Ook de productiviteit per werknemer kan hiermee worden verhoogd. Wanneer de KPI’s zijn opgesteld kan er ook tussendoor worden geëvalueerd in hoeverre men op schema ligt en wat er nog moet gebeuren om de doelen te behalen.

Het opstellen van KPI’s is lastig, het moet namelijk aan bepaalde criteria voldoen. Je hebt vast weleens van de afkorting SMART gehoord. Dit staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Als de doelstellingen aan de hand van deze afkorting worden geformuleerd zit je op de goede weg. De KPI moet duidelijk en begrijpelijk zijn, specifiek dus. Ook moet hij te meten zijn, anders is er natuurlijk nooit een goede evaluatie mogelijk. Acceptabel is belangrijk, want op die manier zorg ervoor dat iedereen het ermee eens is. Een realistische doelstelling is ook erg belangrijk, want als het doel eigenlijk te ambitieus is kunnen werknemers teleurgesteld raken en dit komt de vitaliteitsapk van de organisatie niet ten goede. Als laatste is het belangrijk dat er een tijdsperiode verbonden is aan de doelstelling. Er moet een begin- en einddatum worden vastgesteld zodat duidelijk is binnen welke periode gemeten moet worden. Klik hier voor meer informatie.

Zorg is dus in ieder geval voor dat de KPI’s aan deze eisen voldoen, anders kunnen werknemers ongelukkig worden. En dit is het laatste wat je wilt, want dat komt de sfeer en productiviteit in de organisatie niet ten goede. En je wilt ook niet op je naam hebben dat een werknemer dankzij jouw slecht geformuleerde doelen bij een loopbaanbegeleiding coach van Carrièrepoort terecht komt, omdat hij het niet meer ziet zitten.

http://carrierepoort.nl