PNR Merchandising
Business / Marketing and Advertising

Marketing Theorie

Marketing

Wanneer je mensen vraagt naar de definitie van marketing krijg je verschillende antwoorden. Sommige mensen associëren een dwingende verkoper als marketing. De verkoper probeert mij wat te verkopen en dat is dus marketing. Een ander ziet reclame als marketing, waardoor eveneens een product gepoogd wordt aan de man te brengen.

 

Wat is marketing?

Een definitie van marketing is:

Marketing omvat een op de markt afgestemde ontwikkeling, van zowel ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten maar ook diensten of ideeën. Daarnaast zijn er andere relevante activiteiten om planmatig en reputatie te vestigen en bevordert dit de duurzame relatie met afnemers met als doel waarde te creëren voor de organisatie en belanghebbende, zodat doelstellingen worden verwezenlijkt.

Het is een ingewikkelde definitie maar waar het over gaat is dat er waarde voor iedereen aan een transactie te behalen valt. Het Nederlandse Instituut voor Marketing (NIMA) heeft de definitie de afgelopen jaren aangescherpt en het duurzaam ondernemen en het klantgericht werken centraler gesteld.

 

 

 

Marketing bevredigt behoeften van consumenten

De stakeholders ook wel belanghebbende genoemd zijn onder andere de kopers van een product. Daarnaast zijn er de investeerders, verkopers, gemeente of zelfs omwonende van het bedrijf. Er zijn erg veel belanghebbende bij een gemiddeld bedrijf.

 

De consument (de koper) is een belangrijke groep, aangezien deze partij de producten of diensten afneemt. Met consument wordt bedoeld de eindgebruikers, in de praktijk komt er ook veel business-to-business voor. Denk aan een winkelier die bij een groothandel inkoopt en vervolgens weer doorverkoopt aan de klant. De winkelier en de groothandel zijn een business-to-business relatie. Ook wel B2B afgekort.

 

Door met een product of dienst een bepaalde behoefte gaan voorzien heeft een marketingconcept toegevoegde waarde. Dit brengt op lange termijn voordelen met zich mee voor een bedrijf. Een behoefte is het verschil tussen de huidige toestand en de ideale of gewenste toestand. Een consument heeft dromen en wensen en wil deze graag realiseren.

 

 

Marketing gaat over nut creëren

Een ondernemer kan op verschillende manieren effectief met marketing omgaan. Het gebruik maken van handvatten zoals de 6ps of het 7smodel zijn voorbeelden om nut te creëren voor een bepaalde doelgroep.

 

 

Wanneer is marketing ontstaan?

Marketing dateert al vanuit de periode van Henry Ford. In het begin had Ford de visie dat het gaat om een goed product dat zichzelf wel zou verkopen. Dit bleek echter niet helemaal het geval. Na de komst van marketing begon de verkoop een speurt te krijgen. Daarnaast was de focus niet alleen meer op het product, ook werd de prijs verlaagd waardoor de auto bereikbaar werd voor een “arbeider”.

 

Ook Philips en Windows zijn voorbeelden van krachtig en goed gebruik van marketing.

 

In de jaren 30 ontstond er een kopersmarkt. Dit betekent dat het aanbod groter was dan de vraag. De kopers konden veel macht uitoefenen. De verkoop in deze tijd werd gekenmerkt door agressieve verkooptechnieken in een poging een product te verkopen. Na de tweede wereldoorlog was er een echte verkopersmarkt. Er waren in de oorlog schaarste ontstaan en de mensen wilden erg graag weer genieten van het leven. Er was behoefte aan de kleinste dingen in de jaren 50. Een draai in de marketing ontstond, doordat in deze periode de agressieve verkooptechnieken niet meer geaccepteerd werden. Er ontstond een negatief imago omtrent marketing.

https://www.marketingtheorie.nl/