PNR Merchandising
Business / Marketing and Advertising

Zonder teksten geen artikel marketing

Voor artikel marketing geldt duidelijk te uitspraak “wie schrijft die blijft”. Zonder teksten kan artikel marketing niet leven, eigenlijk zegt artikel marketing exact waarover het gaat. Artikel marketing houdt zich bezig met artikelen en in dit geval niet met producten maar met tekstuele artikelen. Voor artikel marketing kunnen deze teksten nog uitgebreid worden met video´s of afbeeldingen, maar primair gaat het om de teksten. Wat van belang bij artikel marketing teksten is, is de relevantie. Dit geldt niet alleen voor de teksten, maar ook voor de gebruikte afbeeldingen en video´s. Alles moet met elkaar te maken hebben.

Relevante artikel marketing

Wat wordt er nu precies bedoeld met relevantie en in dit geval relevantie binnen artikel marketing. Dit heeft alles te maken met het doel van artikel marketing. Artikel marketing is het onderdeel binnen internet marketing dat zich bezig houdt met het promoten van een website. Het is een typische SEO off page activiteit en moet er toe leiden dat de website hoog gaat scoren en hoog blijft binnen de zoek machines. Voor de zoek machines zijn veel zaken heilig maar twee zeer belangrijk, ten eerste content (hoe meer hoe beter) en ten tweede relevatie. De content van de te promoten website moet relevant zijn ten opzichte van het onderwerp waarover hij gaat. Dit geldt zowel voor de tekst, de afbeeldingen, de video´s, de titel, de description als de headers en de keywords (“primaire zoek begrippen”). Dit alles maakt deel uit van het SEO on page gedeelte. Voor een goede ranking binnen de zoek machines moet ook dit volledig in orde en relevant zijn. Om de website te promoten met artikel marketing gelden ook weer richtlijnen / regels met betrekking tot relevantie. De inhoud van de artikelen die gebruikt worden bij artikel marketing moeten inhoudelijk (tekst, afbeeldingen, video´s) relevant zijn ten opzichte van de te promoten website. Er moet een duidelijke relatie zijn met betrekking tot het onderwerp. De artikelen worden gepubliceerd op externe websites, deze externe website moeten weer in een relevante categorie vallen, passende bij de te promoten website.

Artikel marketing en richtlijnen voor teksten

Teksten voor artikel marketing moeten dus relevant zijn, dat mag duidelijk zijn. Daarnaast moeten ze minimaal 400 woorden bevatten en moet het primaire zoek begrip tussen de 5 en 10% van het aantal woorden voorkomen in de tekst. Een artikel voor artikel marketing moet altijd een anker tekst (gebruikt als link verwijzing) bevatten die verwijst naar de te promoten website. De anker tekst moet altijd een van de zoek begrippen bevatten waarmee de te promoten website gezocht gaat worden. Het primaire zoek begrip kan over alle artikelen verdeeld tussen de 5 en 10% maal gebruikt worden. De rest van de anker teksten moeten verdeeld worden over “frases”, heel handig zijn long tail zoek begrippen (laag zoek volume, maar het primaire zoek begrip komt er in voor. En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk. Artikelen voor artikel marketing moeten altijd uniek zijn. Er moet iedere keer een nieuwe tekst gemaakt worden. Het begrip nieuw is in dit geval dat ongeveer 60% van de tekst anders is. Op deze manier wordt artikel marketing beloond met een hogere positie voor de te promoten website.