Goede werkplek zorgt voor meer betrokkenheid van werknemers

Iedereen wil een zo goed mogelijke werkplek, want je moet je taken natuurlijk wel zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Een werkplek kan heel erg verschillend zijn, het kan een afgesloten kantoortje zijn of juist een open ruimte. Ook kan er verschil zijn in grootte van het bureau en de mogelijkheden die je hebt. Vaak wordt er verwacht dat een werkplek iets extra’s is en het verder niet zo veel bijdraagt aan de betrokkenheid van werknemers. Vaak wordt er gedacht aan loon of aan de sfeer, natuurlijk telt dit ook mee, maar helemaal niet zo zwaar als wordt gedacht. Het is namelijk zo dat tevredenheid over de werkplek samen hangt namelijk met de betrokkenheid van werknemers bij een bedrijf. De werknemers die zeggenschap hebben over hun werkplek en over de manier van werken zijn het meest betrokken, blijkt uit een wereldwijd onderzoek. Twijfelt u over uw loon? Kijk dan eens op de loonwijzer. Hier zal verder worden ingegaan op de werkplek in samenhang met de betrokkenheid.

Een onderscheidend kenmerk van betrokken medewerkers is dat zij vaak een grote mate van keuzevrijheid en zeggenschap hebben over waar en op welke manier zij werken. dit komt doordat de kantoorruimte de mogelijkheden biedt die zij nodig hebben en doordat zij hierbij worden gesteund door het management. Volgens het onderzoek tonen de medewerkers met een grote tevredenheid over meerdere aspecten van hun werkplek ook een grote betrokkenheid. Helaas is nog 11 procent van de werknemers erg ontevreden over het kantoor en toont dan ook geen betrokkenheid. Ten slotte zien de meeste kantoren er overal ter wereld nog hetzelfde uit. Er zijn vaak individuele of gedeelde kantoren, maar ook zijn er kantoorlandschappen en open ruimte. Nederland is van de zeventien onderzochte landen het meest progressief met open kantoorlandschappen en flexplekken. Ook niet in elk land zijn de werknemers even betrokken, dit kan namelijk ook liggen aan het land, de cultuur en de verwachtingen. Wilt u toch meer informatie over lonen kijk dan eens op CBBS.

http://cbbs.nl/