PNR Merchandising
Image default
Bedrijven

Aanmelding bij het antigifcentrum

Door de komst van de CLP-verordening is de richtlijn gevaarlijke stoffen en de richtlijn gevaarlijke preparaten gewijzigd. CLP staat voor classification, labelling and packaging en heeft als doel de gezondheid en het milieu te beschermen terwijl toch het vrije verkeer van gevaarlijke stoffen kan worden gewaarborgd. De verandering die voor bedrijven het meeste gedoe met zich meebrengt is artikel 45 van de CLP-verordening.

 

Artikel 45 CLP-Verordening

Artikel 45 CLP-Verordening brengt wat veranderingen met zich mee. Artikel 45 ziet namelijk op het aanleveren van gevaarlijke producten met een gevaarsymbool. Tot 1 januari 2021 ging dit aanleveren in elke lidstaat anders waardoor de productnotificatie overal anders verliep. Ook waren aan deze productnotificatie tarieven verbonden die in elke lidstaat anders waren. Met de invoering van artikel 45 CLP-Verordening worden de verschillen tussen EU-landen met betrekking tot de productnotificatie verwijderd. Hierdoor hoeft een product nog maar eenmalig genotificeerd te worden waarna het in elke lidstaat kan worden overgenomen.

 

De verandering voor jouw bedrijf

De manier van productnotificatie verandert dus voor jouw bedrijf. Het voordeel hieraan is wel dat je nog maar een keer een notificatie hoeft uit te voeren. Het is dus in het begin even opletten welke productinformatie dient te worden aangeleverd, in welk format dit moet gebeuren en wat op het etiket van het gevaarlijke product moet worden vermeld. Als je dit echter een keer door hebt wordt het allemaal makkelijker. Een ander voordeel is dat er nu geen tarieven meer zijn verbonden aan de productnotificatie. Het is dus geheel gratis. Een product dient te worden genotificeerd als het door de CLP-Verordening wordt ingedeeld als gevaarlijk voor de gezondheid of als er fysische effecten kunnen optreden. De informatie dient dan door importeurs en producenten dienen de informatie elektronisch in te dienen via een online portaal. Dit portaal zorgt er vervolgens weer voor dat de informatie wordt verspreid naar de betrokken lidstaten.

https://www.devibfabriek.nl/aanmelding-bij-het-antigifcentrum-art-45-van-clp/